Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Gospodarka wodna
Efekt kształcenia:
Ma ogólną wiedzę w zakresie: bilansu wodnogospodarczego, zasobów wód, zapotrzebowania na wodę. Zna szczegółowo zawartość Planu gospodarowania wodą w zlewni – podstawowego instrumentu gospodarki wodnej.
Powiązania z EKK:
 • OS2A_W07
  Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z zakresu ochrony środowiska, biologii, biochemii, biotechnologii.
 • OS2A_W08
  Ma wiedzę dotyczącą rozwiązywania problemów ochrony środowiska.
 • OS2A_W18
  Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu ochrony środowiska, takich jak np.: projekt rekultywacji terenu zdegradowanego, projekt prostego procesu biotechnologicznego, optymalizacja gospodarki odpadami w gminie, interpretacja zdjęć satelitarnych w monitoringu środowiska, tworzenie Programu Ochrony Środowiska w gminie, tworzenie Pozwoleń Zintegrowanych itp.
 • OS2A_W19
  Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.