Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ocena stanu wód
Efekt kształcenia:
zbiera oraz interpretuje dane empiryczne w zakresie stanu chemicznego wód powierzchniowych i podziemnych, i na tej podstawie formułuje odpowiednią ocenę stanu wód
Powiązania z EKK:
  • OS2A_U09
    Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.