Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Skażenia i ochrona wód
Efekt kształcenia:
Ma szczegółową wiedzę w zakresie potencjalnych ognisk zanieczyszczeń i możliwości degradacji jakości wód podziemnych oraz powierzchniowych
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.
  • OS2A_W07
    Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z zakresu ochrony środowiska, biologii, biochemii, biotechnologii.
  • OS2A_W19
    Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.