Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
Efekt kształcenia:
mierzy cykl życia organizacji
Powiązania z EKK:
  • OS1A_U09
    Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.
  • OS1A_U13
    Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany.
  • OS1A_U20
    Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi w zakresie ochrony środowiska.