Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zajęcia terenowe z ochrony środowiska
Efekt kształcenia:
Umie dobrać technologię remediacji środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego takimi związkami organicznymi jak węglowodory (związki ropopochodne) i chlorowcopochodne. Umie zastosować odpowiednie kryteria doboru projektowania technologii remediacji oraz parametrów wykorzystywanego w tym celu sprzętu
Powiązania z EKK:
 • OS1A_W13
  Ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w gleboznawstwie, geofizyce, remediacji, renaturyzacji oraz geochemii, biochemii, mikrobiologii.
 • OS1A_U18
  Potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne.
 • OS1A_U20
  Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi w zakresie ochrony środowiska.
 • OS1A_U21
  Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla ochrony środowiska.
 • OS1A_U22
  Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla ochrony środowiska oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia.