Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inverse Problem In Geophysics
Efekt kształcenia:
Student is able to define the forward and inverse problems for individual methods in geophysics
Powiązania z EKK:
  • GF2A_W01
    Zna i rozumie złożone zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze mające zastosowanie w geofizyce
  • GF2A_W02
    Zna i rozumie zaawansowane metody matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu złożonych problemów geofizycznych
  • GF2A_W07
    Posiada wiedzę niezbędna do rozwiązania zadania prostego i odwrotnego w geofizyce