Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inverse Problem In Geophysics
Efekt kształcenia:
Student knows the methods of local and global optimization
Powiązania z EKK:
  • GF2A_W06
    Posiada wiedzę o współczesnych technikach geofizycznych i oprogramowaniu specjalistycznym
  • GF2A_W07
    Posiada wiedzę niezbędna do rozwiązania zadania prostego i odwrotnego w geofizyce