Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inverse Problem In Geophysics
Efekt kształcenia:
Student understands the ununambiguity of the solutions of inverse problems
Powiązania z EKK:
  • GF2A_W02
    Zna i rozumie zaawansowane metody matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu złożonych problemów geofizycznych
  • GF2A_W07
    Posiada wiedzę niezbędna do rozwiązania zadania prostego i odwrotnego w geofizyce