Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inverse Problem In Geophysics
Efekt kształcenia:
Student is able to design the method of the solution of inverse problem
Powiązania z EKK:
  • GF2A_U04
    Posiada umiejętność odpowiedniego doboru metod geofizycznych do rozwiązywanego zadania
  • GF2A_U10
    Posiada umiejętność samodzielnego zaprojektowania wykonania i przeprowadzenia interpretacji terenowych i laboratoryjnych pomiarów geofizycznych