Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Inverse Problem In Geophysics
Efekt kształcenia:
Student owns the ability of cooperation and self-education
Powiązania z EKK:
  • GF2A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych poprzez studia III stopnia, studia podyplomowe, kursy, warsztaty, seminaria i konferencje
  • GF2A_K02
    Potrafi uczyć się samodzielnie oraz inspirować swoim działaniem inne osoby