Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zajęcia terenowe z geologii ogólnej
Efekt kształcenia:
zna ryzyko zawodowe w zakresie geologicznych prac terenowych
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W22
    ma podstawową wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zna zasady bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi