Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zajęcia terenowe z geologii ogólnej
Efekt kształcenia:
potrafi w sposób ogólny scharakteryzować historię geologiczną Sudetów, Karpat i ich Przedgórza oraz Bałtyku, pobrzeża i pojezierza bałtyckiego
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W06
    ma wiedzę w zakresie geologii, obejmującą podstawy geologii ogólnej, mineralogii i petrografii, geomorfologii i geologii czwartorzędu oraz geologii regionalnej, przydatną w zakresie zrozumienia, opisu i analizy wybranych zagadnień inżynierii środowiska
  • IS1A_U21
    Potrafi scharakteryzować podstawowe minerały i skały, budowę geologiczną i rzeźbę Polski oraz złoża surowców mineralnych wykorzystując poznane metody badawcze oraz wiedzę w tym zakresie
  • IS1A_U22
    Potrafi scharakteryzować podstawowe typy rzeźby obszaru badań i jej cechy oraz wykształcenie i zaleganie utworów czwartorzędu, będących jednym z przedmiotów działalności inżyniera środowiska, wykorzystując poznane metody badawcze oraz wiedzę w tym zakresie