Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zajęcia terenowe z geologii ogólnej
Efekt kształcenia:
potrafi samodzielnie pracować w terenie, wykonywać badania geologiczne i pobierać próbki geologiczne
Powiązania z EKK:
  • IS1A_U24
    Potrafi przeprowadzić terenowe obserwacje, prace i badania geologiczne, kartograficzne, hydrogeologiczne, geotechniczne i inne z zakresu inżynierii środowiska, opisać oraz zinterpretować ich wyniki