Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zajęcia terenowe z geologii ogólnej
Efekt kształcenia:
potrafi rozpoznawać i opisywać podstawowe skały osadowe, magmowe i metamorficzne
Powiązania z EKK:
  • IS1A_U21
    Potrafi scharakteryzować podstawowe minerały i skały, budowę geologiczną i rzeźbę Polski oraz złoża surowców mineralnych wykorzystując poznane metody badawcze oraz wiedzę w tym zakresie