Dane EK modułowego:
Kod:
M_U006
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zajęcia terenowe z geologii ogólnej
Efekt kształcenia:
potrafi samodzielne zapisywać w notatniku terenowym informacje uzyskane w wyniku prac terenowych, opisywać pobrane próbki geologiczne, wykonywać rysunki geologiczne z natury
Powiązania z EKK:
  • IS1A_U03
    potrafi w języku polskim i angielskim opracować dokumentację dotyczącą realizacji prostego zadania lub projektu z zakresu inżynierii środowiska i przygotować tekst omówienia wyników realizacji zadania lub projektu
  • IS1A_U24
    Potrafi przeprowadzić terenowe obserwacje, prace i badania geologiczne, kartograficzne, hydrogeologiczne, geotechniczne i inne z zakresu inżynierii środowiska, opisać oraz zinterpretować ich wyniki