Dane EK modułowego:
Kod:
M_U007
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zajęcia terenowe z geologii ogólnej
Efekt kształcenia:
potrafi rozpoznać w terenie i scharakteryzować infrastrukturę i urządzenia techniczne wykorzystywane w celu ochrony brzegu morskiego przed erozją, w zależności od lokalnych warunków geologicznych
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W14
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu geotechniki środowiska, inżynierii mineralnej i inżynierii zrównoważonego rozwoju
  • IS1A_U22
    Potrafi scharakteryzować podstawowe typy rzeźby obszaru badań i jej cechy oraz wykształcenie i zaleganie utworów czwartorzędu, będących jednym z przedmiotów działalności inżyniera środowiska, wykorzystując poznane metody badawcze oraz wiedzę w tym zakresie