Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zajęcia terenowe z geologii ogólnej
Efekt kształcenia:
stosuje podczas prac terenowych podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Powiązania z EKK:
  • IS1A_U13
    stosuje w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, także podczas pracy w laboratoriach specjalistycznych w dziedzinie inżynierii środowiska