Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kartografia
Efekt kształcenia:
Potrafi wykonywać i analizować mapy i przekroje geologiczne i na ich podstawie opisać budowę geologiczną obszaru,
Powiązania z EKK:
  • OS1A_U01
    Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz interpretuje wyniki analiz.