Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kartografia
Efekt kształcenia:
Potrafi zaprojektować prace w zakresie kartografii, uwzględniając ocenę zagrożeń i skutki pozatechniczne
Powiązania z EKK:
  • OS1A_U16
    Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i pomiary w warunkach laboratoryjnych i terenowych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
  • OS1A_U18
    Potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne.
  • OS1A_U19
    Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich w dziedzinie ochrony środowiska.