Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zajęcia terenowe z kartografii sozologicznej
Efekt kształcenia:
Potrafi przeprowadzić obserwacje terenowe, zlokalizować je i opisać
Powiązania z EKK:
 • OS1A_U01
  Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz interpretuje wyniki analiz.
 • OS1A_U04
  Wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego.
 • OS1A_U06
  Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne.
 • OS1A_U16
  Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i pomiary w warunkach laboratoryjnych i terenowych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.