Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zajęcia terenowe z kartografii sozologicznej
Efekt kształcenia:
Potrafi mierzyć i analizować podstawowe parametry struktur geologicznych
Powiązania z EKK:
  • OS1A_U01
    Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz interpretuje wyniki analiz.
  • OS1A_U04
    Wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego.
  • OS1A_U06
    Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne.