Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zajęcia terenowe z kartografii sozologicznej
Efekt kształcenia:
Na podstawie zebranych obserwacji potrafi stworzyć mapę geologiczną i geosozologiczną badanego terenu oraz opracować objaśnienia do niej
Powiązania z EKK:
 • OS1A_U03
  Wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne.
 • OS1A_U04
  Wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego.
 • OS1A_U09
  Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.
 • OS1A_U11
  Umie przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku.
 • OS1A_U16
  Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i pomiary w warunkach laboratoryjnych i terenowych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
 • OS1A_U18
  Potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne.