Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zajęcia terenowe z kartografii sozologicznej
Efekt kształcenia:
Potrafi zaplanować prace kartograficzne uwzględniając odpowiednie ramy czasowe, zasady bezpieczeństwa pracy w terenie i pozatechniczne skutki tej działalności
Powiązania z EKK:
 • OS1A_U09
  Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.
 • OS1A_U11
  Umie przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku.
 • OS1A_U16
  Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i pomiary w warunkach laboratoryjnych i terenowych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
 • OS1A_U18
  Potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne.
 • OS1A_U21
  Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla ochrony środowiska.
 • OS1A_U22
  Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla ochrony środowiska oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia.
 • OS2A_K02
  Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
 • OS2A_K03
  Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
 • OS2A_K06
  Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy.