Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geologia inżynierska
Efekt kształcenia:
Zna podział metod badawczych i posiada wiedzę na temat metod prowadzenia badań terenowych w geologii inżynierskiej.
Powiązania z EKK:
  • GG1A_W18
    Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki, mechaniki gruntów, geotechniki i geologii inżynierskiej.
  • GG1A_W23
    Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa.