Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geologia inżynierska
Efekt kształcenia:
Zna metody opracowania wyników badań terenowych. Umie sporządzić karty dokumentacyjne. Umie przeprowadzić interpretacje sondowania DPL, badania presjo metrycznego, badania płytą sztywną.
Powiązania z EKK:
 • GG1A_W18
  Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki, mechaniki gruntów, geotechniki i geologii inżynierskiej.
 • GG1A_W23
  Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa.
 • GG1A_U12
  Potrafi określić podstawowe parametry fizyczne gruntów i skał i je zinterpretować.
 • GG1A_U17
  Potrafi identyfikować struktury geologiczne na mapach i przekrojach geologicznych jak również konstruować je na podstawie różnego typu danych, także z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.