Dane EK modułowego:
Kod:
M_W009
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geologia inżynierska
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk mających wpływ na z powstawania gruntów
Powiązania z EKK:
  • GG1A_W04
    Zna i rozumie procesy zachodzące na powierzchni i we wnętrzu Ziemi. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię geologiczną.