Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Logistyka przemysłowa
Efekt kształcenia:
Umie opisać i zdefiniować funkcje i zadania logistyki w przedsiębiorstwie wykorzystując różne ujęcia (europejskie, amerykańskie)
Powiązania z EKK:
  • BM2A_U06
    ma umiejętności i rozumie: społeczne, ekonomiczne, prawne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej oraz potrafi je uwzględniać w praktyce inżynierskiej
  • BM2A_U13
    potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne