Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Logistyka przemysłowa
Efekt kształcenia:
Umie przedstawić wybrany problem z obszaru logistyki w syntetycznej formie z wykorzystaniem technik multimedialnych
Powiązania z EKK:
  • BM2A_U08
    umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych
  • BM2A_U09
    ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych
  • BM2A_U16
    potrafi dokonać krytycznej analizy funkcjonowania i ocenić urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi itp.