Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Logistyka przemysłowa
Efekt kształcenia:
Umie wykorzystać informacje zawarte w literaturze przedmiotu oraz w internecie do przygotowania referatu i wystąpienia na zadany temat z obszaru logistyki
Powiązania z EKK:
  • BM2A_U09
    ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych
  • BM2A_U17
    potrafi dokonywać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich charakterystycznych dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne