Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody geoinżynieryjne w ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Zna podstawową aparaturę oraz metody i techniki stosowane do oceny niektórych parametrów fizyko-mechanicznych podłoża gruntowego
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W18
    Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu ochrony środowiska, takich jak np.: projekt rekultywacji terenu zdegradowanego, projekt prostego procesu biotechnologicznego, optymalizacja gospodarki odpadami w gminie, interpretacja zdjęć satelitarnych w monitoringu środowiska, tworzenie Programu Ochrony Środowiska w gminie, tworzenie Pozwoleń Zintegrowanych itp.