Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody geoinżynieryjne w ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe metody interpretacji wyników badań terenowych i laboratoryjnych do projektowania składowisk odpadów
Powiązania z EKK:
  • OS1A_W18
    Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania jakością w badaniach, projektach, przedsięwzięciach techniczno-technologicznych oraz innych działaniach związanych z naukami o środowisku.