Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody geoinżynieryjne w ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji projektu
Powiązania z EKK:
  • OS2A_U11
    Wykazuje umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej.