Dane EK modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Hydrologia
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę na temat zjawisk ekstremalnych w ciekach (wezbrania i niżówki) i prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Rozumie wpływ stanu ilościowego i jakościowego wód podziemnych w okresach niżówek na ekosystemy zależne od tych wód.
Powiązania z EKK:
 • OS1A_W01
  Ma wiedzę w zakresie geologii i hydrologii, obejmującą podstawy geologii ogólnej, mineralogii i petrografii, geomorfologii i geologii czwartorzedu oraz hydrologii, hydrogeologii przydatną w zakresie zrozumienia, opisu i analizy wybranych zagadnien ochrony środowiska.
 • OS1A_W14
  Rozumie związki między osiągnięciami nauk matematyczno-przyrodniczych oraz nauk o środowisku a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania róznorodności biologicznej.
 • OS1A_W21
  Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu ochrony środowiska.
 • OS1A_W22
  Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierii ochrony środowiska.