Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zagrożenia i ochrona środowiska wodnego
Efekt kształcenia:
Ma podstawowa wiedzę o naturalnej podatności płytkich wód podziemnych będących w bezpośrednim kontakcie z ekosystemami lądowymi, na zanieczyszczenie antropogeniczne z powierzchni terenu, a także o mapach wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie
Powiązania z EKK:
  • OS1A_W02
    Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień związanych z ochroną środowiska.