Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Gruntoznawstwo
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk mających wpływ na z powstawania gruntów
Powiązania z EKK:
  • OS1A_W01
    Ma wiedzę w zakresie geologii i hydrologii, obejmującą podstawy geologii ogólnej, mineralogii i petrografii, geomorfologii i geologii czwartorzedu oraz hydrologii, hydrogeologii przydatną w zakresie zrozumienia, opisu i analizy wybranych zagadnien ochrony środowiska.