Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Gruntoznawstwo
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzą na temat klasyfikacji gruntów
Powiązania z EKK:
  • OS1A_W11
    Ma wiedzę w zakresie podstawowych definicji i terminologii w zakresie ochrony środowiska oraz zna rozwój i metody badawcze stosowane w naukach matematyczno-przyrodniczych i naukach o środowisku.