Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Gruntoznawstwo
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę na temat składu fazowego gruntu
Powiązania z EKK:
  • OS1A_W11
    Ma wiedzę w zakresie podstawowych definicji i terminologii w zakresie ochrony środowiska oraz zna rozwój i metody badawcze stosowane w naukach matematyczno-przyrodniczych i naukach o środowisku.