Dane EK modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Gruntoznawstwo
Efekt kształcenia:
Zna podstawową aparaturę pomiarową wykorzystywaną do oceny parametrów fizyko-mechanicznych gruntów oraz poboru próbek gruntu
Powiązania z EKK:
  • OS1A_W09
    Zna podstawową aparaturę pomiarową stosowaną w eksperymentach oraz pomiarach niektórych właściwości i cech fizycznych, a także metody szacowania błędów pomiarów.