Dane EK modułowego:
Kod:
M_W006
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Gruntoznawstwo
Efekt kształcenia:
Zna metody, techniki i narzędzia stosowane do oceny parametrów fizyko-mechanicznych gruntów
Powiązania z EKK:
  • OS1A_W15
    Ma podstawową wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
  • OS1A_W21
    Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu ochrony środowiska.