Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Gruntoznawstwo
Efekt kształcenia:
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, aktów prawnych, Internetu w zakresie badań gruntów; potrafi wyciągać podstawowe wnioski, formułować i uzasadniać proste opinie
Powiązania z EKK:
  • OS1A_U02
    Rozumie literaturę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku w języku polskim; czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim.
  • OS1A_U03
    Wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne.