Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Gruntoznawstwo
Efekt kształcenia:
posiada praktyczną umiejętności przeprowadzania i analizy oznaczeń parametrów fizyko-mechanicznych gruntów
Powiązania z EKK:
  • OS1A_U04
    Wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego.
  • OS1A_U06
    Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne.