Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Gruntoznawstwo
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać krytycznej analizy wyników badań oraz przydatność danej metody badawczej w danych warunkach pracy
Powiązania z EKK:
  • OS1A_U09
    Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.
  • OS1A_U16
    Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i pomiary w warunkach laboratoryjnych i terenowych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
  • OS1A_U22
    Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla ochrony środowiska oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia.