Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Gruntoznawstwo
Efekt kształcenia:
Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ja współorganizować i pracować w niej
Powiązania z EKK:
  • OS1A_K02
    Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.