Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mechanika analityczna i drgania
Efekt kształcenia:
Student potrafi zapisać i rozwiązać równania drgań podstawowych układów o dyskretnym i ciągłym rozkładzie masy i sztywności.
Powiązania z EKK:
  • BM2A_U02
    posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych
  • BM2A_U03
    ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych