Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologia informacyjna
Efekt kształcenia:
Wykonać obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym z udziałem formuł i makr
Powiązania z EKK:
  • OS1A_U05
    Stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku.
  • OS1A_U09
    Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.