Dane EK modułowego:
Kod:
M_U006
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologia informacyjna
Efekt kształcenia:
Umie narysować obiekt, lub zmodyfikować zdjęcie w programie do grafiki rastrowej
Powiązania z EKK:
  • OS1A_U15
    Potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.