Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Informatyka
Efekt kształcenia:
Potrafi: wyszukiwać informację, wykonywać obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, opracowywać grafikę, napisać prosty program VBA
Powiązania z EKK:
  • GG1A_W20
    Ma znajomość podstawowych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w naukach geologicznych.