Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Informatyka
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie zdobywać informację, potrafi analizować dane
Powiązania z EKK:
  • GG1A_U09
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
  • GG1A_U14
    Stosuje podstawowe techniki i narzędzia informatyczne w zakresie nauk geologicznych i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej.