Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Informatyka
Efekt kształcenia:
Ma świadomość zmienności stanu wiedzy i dostępnej informacji, rozumie konieczność bieżącego uaktualniania swoich kompetencji
Powiązania z EKK:
  • GG1A_K03
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.