Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ochrona wód powierzchniowych
Efekt kształcenia:
Student ma wiedze dotyczącą rodzajów zanieczyszczeń, wskaźników, dopuszczalnych stężeń oraz źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych.
Powiązania z EKK:
  • OS1A_W02
    Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień związanych z ochroną środowiska.